Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект»    (далі - «Сайт»), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

 

1.                      Терміни та визначення

1. Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету (бюджету участі), що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.

2. Громадський бюджет (бюджет участі) – це механізм залучення мешканців міста до участі у бюджетному процесі через подання проектів та участі у громадському голосуванні за такі проекти, переможці якого фінансуватимуться за рахунок виділеної частини бюджету міста.

3. Проектна пропозиція (Проект) –  план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі); проекти за обсягом фінансування у 2017 році не можуть перевищувати суму у 250 000,00 грн.

5.       Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту.

6.       Автор - Користувач сайту (фізична особа), який подав власний проект на затвердженому бланку-заяві з обов’язковими додатками і задовольняє критеріям відбору авторів проекту.

7.       Голосуючий - Користувач сайту, фізична особа, дієздатний громадянин України віком від 16 років,  який зареєстрований та/або проживає на території м. Кременчука, що підтверджується офіційними документами (паспортом, довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті),  який віддав свій голос за той чи інший проект за допомогою електронної системи BankID, Приват24 або з пред’явленням паспорту у пунктах супроводу Громадського бюджету м. Кременчука: https://kremen.pb.org.ua/contacts.

8.       Конкурс – процес визначення проектів-переможців. Терміни конкурсу визначаються Робочою групою з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в місті Кременчуці (бюджету участі).

9.       Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені нормативними актами та Бланком-заявою Проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Кременчука (бюджету міста).

10.   Бланк-заява – офіційна форма заяви проекту, що містить відомості про автора, опис проекту, кошторис (бюджет) і список підписів осіб, які підтримали проект.

11.   Голосування – процес визначення жителями м. Кременчука проектів-переможців серед поданих авторами проектних пропозицій шляхом голосування на веб-сайті Громадського бюджету м. Кременчука https://kremen.pb.org.ua (електронного, паперового або іншого способу, затвердженого Робочою групою з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в місті Кременчуці.

12.   Результати голосування – підраховані голоси, подані жителями м. Кременчука за кожен з проектів відповідно до голосів, отриманих в результаті голосування у Системі і на їх основі - рейтингу проектів в адміністративній панелі веб-сайту.

13.   Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів у кожному із 11 секторів (районів) міста Кременчука, на які умовно поділено його територію для рівномірного розподілу коштів Громадського бюджету.

14.   Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

15.   Адміністрація Сайту – відповідальні працівники структурних підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

 

2. Загальні умови

1.   Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.   Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

3.    Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

4.   Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

5.  Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Громадського бюджету м. Кременчука.

6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

7.   При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

9.   Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10.  Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

11.   З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

3. Конкурс

1.   Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

2.   Організатором конкурсу виступає Робоча група з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в місті Кременчуці. Вона має право відмовити в участі проекту, визначити остаточного переможця конкурсу у спірних питаннях тощо.

3.   Для забезпечення якості та прозорості процесу реалізації Громадського бюджету м. Кременчука, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області залучає Робочу групу з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в місті Кременчуці, у склад якої входять представники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, представники громадськості, депутатського корпусу, бізнес середовища, незалежні експерти, до цього процесу.  

4.   Робоча група з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в місті Кременчуці розглядає проектні пропозиції авторів, картки аналізу, проведеного відповідними фахівцями, після проектні пропозиції шляхом голосування членів Робочої групи допускаються чи не допускаються до голосування.

 4. Реєстрація

1.    Користувач зобов'язується пройти реєстрацію на Сайті та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

2.      Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

3.  Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.  Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

5.    Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

5. Подання проектів

1.    Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

2.  Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

3.   Автор повинен зібрати підписи 15 осіб (крім Автора) і додати список підписів до проекту.

4.  Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

5.   Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку-заяві не порушує прав третіх осіб.

6.  Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

6. Оцінка проектів

1.  Робоча група з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в місті Кременчуці залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:

1.      Зібрано менше необхідної кількості підписів за проект.

2.      Проект не відноситься до жодної з категорій проектів за класифікатором.

3.      Бюджет перевищує суму, зазначену в правилах участі.

4.      Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

5.      Реалізація проекту передбачена у межах землі, що не належить до комунальної власності.

6.      Реалізація проекту порушує права третіх осіб.

7.      Проект запланований на більш ніж один календарний рік.

8.      Реалізація проекту порушує права інтелектуальної власності.

9.      Проект не може бути технічно реалізований.

10.  Проект носить фрагментарний характер і не передбачає створення завершеного об'єкта в рамках 1 року.

2. Проект не відповідає пріоритетним напрямкам конкурсу Громадського бюджету Кременчука.

3. Проект передбачає виключно розробку проектної документації.

4. Проект передбачає залучення для його реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету.

5. Проект містить ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо.

6. Реалізація проекту не належить до компетенції виконавчих органів Кременчуцької міської ради.

7. Проект не відповідає стратегії розвитку міста та Генеральному плану міста Кременчука, іншій містобудівній документації.

8. Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів міста.

9. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

10. Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий Робочою групою з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в місті Кременчуці.

 

7. Голосування

1. Голосування за проекти здійснюється за допомогою електронної системи BankID, Приват24 або з пред’явленням паспорту у пунктах супроводу Громадського бюджету м. Кременчука: https://kremen.pb.org.ua/contacts.

2.  Ідентифікація Голосуючого здійснюється за допомогою серії і номера паспорта.

3.  Випадки штучного неправомірного збільшення голосів за ті чи інші проектні пропозиції розглядаються Робочою групою з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в місті Кременчуці в індивідуальному порядку.

4.Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучному неправомірному збільшенні голосів.

 

8. Реалізація проекту

1.   У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів в наступному календарному році в рамках зазначеного автором і бюджету проекту, узгодженого Робочою групою з питань впровадження громадського (партисипаторного) бюджету в місті Кременчуці.

2.   Автор дає згоду на всі рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області та її виконавчого комітету щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

3.   У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

4.  Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

5.   До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

6.  Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

7.      Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи та/або виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області без виплати компенсації.

8.      Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

 

9. Інші умови

1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Громадського бюджету м. Кременчука, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

2.  Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

3.  Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, зімнювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.

5.   Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.