• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • До закінчення залишилось
  Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Сталий розвиток екосистеми малих річок Кременчуцького регіону Очікує рішення

Доданий
30.09.2020
Номер
72
Екологія

Реалізація соціального проекту спрямована на поєднання екологічного виховання, очищення малих річок на території міста Кременчук та утилізації пляшок шляхом залучення учнівської молоді Кременчуцьких закладів середньої освіти.

Автор проекту
Бюджет
257 600 грн
Розрахунок бюджету
Район
КОМУНАЛЬНИЙ МАЛИЙ проєкт
Адреса
Кременчук, Кременчук

Опис

Відповідність тематики проєкту пріоритетам Громадського бюджету

Так.
Екологія

Існуюча ситуація

На сьогодні гостро стоїть проблема забруднення басейну річки Дніпро. Вказана екологічна проблема є загрозою для знищення екосистеми регіону, виснаження запасів питної води та комфортного і безпечного проживання людей у прибережних населених пунктах, зокрема в умовах урбосистеми нашого міста. Реалізація проекту ставить за мету комплексне вирішення екологічних проблем регіону, яке можливе, насамперед, за умови підвищення екологічної свідомості мешканців Кременчука. Крім того, сучасні підходи до сталого розвитку територій вимагають пошуку простих, доступних та ефективних способів запобігання екологічній кризі, зокрема шляхом застосування природо подібних (не шкідливих для довкілля) технологій. Відповідно до цього, пропонуємо новий, доступний та ефективний спосіб очищення води малих річок, які формують басейн річки Дніпро, який передбачає утилізацію РЕТ-пляшок та спрямоване на екологічне виховання школярів через їх безпосереднє залучення до реалізації проекту.

Опис людей або груп населення, які зможуть користуватись результатами реалізації проєкту

Проект розраховано на школярів міста, віком від 12 до 17 років. Орієнтовна кількість – 1000 осіб.

Мета проєкту

Залучення школярів міста до вирішення екологічних проблем малих річок, що формують басейн річки Дніпро та відновлення їх екосистеми для поліпшення якості питної води.

Заходи, які треба виконати для впливу на ситуацію

Для досягнення мети проекту необхідно виконати наступне:
1. Ознайомити школярів міста з проблемою забруднення малих річок та технологією його усунення шляхом використання РЕТ-пляшок.
2. Майстрування на уроках трудового навчання у школах конструкцій з РЕТ-пляшок, які будуть накопичувати на собі водні мікроорганізми.
3. Транспортування та установка конструкцій на акваторіях малих річок Кременчуцького регіону, які формують басейн річки Дніпро.
4. На пластикових конструкціях утворюються консорціуми гідробіонтів, які живляться за рахунок поліетилену та забруднюючих воду речовин.
5. Очистити воду річки та утилізувати РЕТ-пляшки з використанням природоподібних технологій.
6. Провести моніторинг якості води малих річок та поліпшення питної води у Кременчуці.
7. Відновити природний стан прибережних зон малих річок, що у свою чергу сприятиме розвитку екотуризму та формування екологічної свідомості громадян.

Результати (кількісні і якісні) реалізації проєкту

Кількісні показники: Запропонована технологія дозволить утилізовувати 100 000 РЕТ-пляшок з використанням природоподібних технологій. Виконання проекту буде формувати екологічну свідомість та обізнаність школярів, їх дбайливе ставлення до довкілля, оскільки вони будуть брати безпосередню участь вирішенні екологічних проблем. Якісні показники: У результаті виконання проекту буде очищено воду малих річок Кременчуцького регіону, які формують басейн річки Дніпро, що у свою чергу покращить навколишнє природне середовище та якість питної води жителів міста.

Земельна ділянка, приміщення, об’єкт на якій планується реалізація проєкту належить до комунальної власності

Так.
Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Кременчуцької міської ради

Чи позначена земельна ділянка на Мапі квартальних майданчиків та полів.

Ні.
ні

Наявність письмової згоди керівника комунальної установи

Так.
так

Можливі ризики при реалізації проєкту

немає

Фотографії

Файли

Експертна оцінка

Відповідальні підрозділи

Відділ екологічної безпеки

Департамент освіти